İmplant Diş Fiyatları

Günümüzde implant diş tartışmasız olarak doğal dişlere en iyi alternatiftir.Geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken, yüzünüzde doğal bir görünümü de beraberinde getirir.

Bugün implantın, 21. yüzyılda üzerinde en çok çalışılacak olan diş tedavi şekli olduğu anlaşılmaktadır. Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve ekipmanla uygulandığında diş implantı, hasta ve hekim açısından başarılı sonuçlar verebilen bir diş tedavi şeklidir.

Not : Yapmış olduğumuz implant diş lerin garanti sertifikası vardır.

Başarılı implant tedavisi için vazgeçilmez iki önkoşul vardır;

  • Preoperatif muayenenin iyi yapılması
  • Preoperatif planlamanın iyi yapılması

Bu bölüm dental implant yerleştirmek için gerçekleştirilen cerrahi müdahalelere değiniyor olmasına rağmen, yukarıda bahsi geçen iki parametrenin önemi azımsanmamalı ve hasta için en uygun sonucun elde edilmesindeki rolü takdir edilmelidir.İmplant tedavisinin cerrahi aşaması altyapıyı çene kemiğinin içine veya üstüne yerleştirebilmek ve protetik aşamayı kolaylaştırmak için gerçekleştirilen tüm işlemleri kapsar. İmplantların cerrahi yerleşimi, implant destekli restorasyonla sonlamın basamakların sadece bir adımıdır. Bununla birlikte sonucun başarısı, altyapının kemiğe başarıyla tutunmasına bağlı olduğundan, tüm sürecin kritik bir aşamasını teşkil eder. Cerrahi işlem gerçekleştirilmeden önce, hastanın kapsamlı bir planlama sürecinden geçirilerek, ağzındaki klinik durumun getirdiği sınırlılıkların yanı sıra greft gereksinimi ve uygun cerrahi müdahale şeklinin belirlenmesi son derece önemlidir.

İmplant Diş Fiyatı
İmplant Diş Fiyatı

Preoperatif Muayene

Cerrahi öncesi planlama; hastanın uyumluluk düzeyini, motivasyonunu ve dental farkındalığını belirlemeyi kolaylaştıran bir süreç içerir.Bu aşama normalde, hastanın düşüncelerini ve dişlerin hangi sebeple ve ne kadar bir süre içinde kaybedildiğini de kapsayan iyi bir geçmiş hikâyesini alarak başlar. Buna ek olarak, başvuru sırasındaki düşüncelerine dair ayrıntılar ve beklentileri de öğrenilmelidir.

Bu aşamada dikkatli bir dental ve medikal hikâye de alınmalıdır.

Bu muayenede ağız içi ve ağız dışı değerlendirmeler gerçekleştirilir.

  • Ağız dışı muayenede yüze ait asimetriler, gülüş çizgisi ve varsa diğer normal dışı durumlar belirlenir.
  • Ağız içi muayene sistematik bir şekilde yumuşak dokuların, periodonsiyumun (oral hijyenin, dişeti sağlığının ve sondalama derinliklerinin değerlendirilmesini içerir), dişlerin (dişlerin durumu restorasyonlu veya değil, herhangi bir yer değiştirme

veya uzama ve konum), oklüzyonun ve varsa protezlerin değerlendirilmesini içerir. Muayene kayıp diş bölgelerini de kapsamalı, var olan mesafe ve boşlukla gingival dokuların ilişkisi de göz önüne alınmalıdır. Bu gerçekleştirildikten sonra dental ( panoromik görüntüleme) ve perapikal görüntüleri de içeren radyografiler alınır

Bu tedavi öncesi değerlendirme sonunda, hastanın implant tedavisine uygun olup olmadığına dair bilginin edinilmiş olması gerekir. Kalan dişlerin prognozunu da içeren bir ayırıcı tanı yapılır ve başlangıç tedavi planlaması yapılır. Bu plan sırasında herhangi bir hastalık veya anormal bulgu, implant tedavi planlaması öncesi değerlendirilmelidir. Bu aşama süresince şüpheli ve kötü prognozlu dişler belirlenir ve planlama üzerindeki etkilerine göre koruma veya çekim kararı verilir. İmplant tedavisi için sorun yaratma olasılığı olan dişler için çekim kararı verilmeli ve bunun gerekçesi hastaya net olarak anlatılmalıdır.

İmplant Tedavi Öncesi Uygulama

Kayıp dişlerin telafisini içeren her planlama diş seviyesinden başlamalıdır. Bu demektir ki; yerine konacak dişlerin son ve istenen pozisyonu, implantın cerrahi yerleşiminin planlaması yapılmadan önce belirlenmelidir. Bu konum genellikle tedavi öncesi mum modelaj ilebelirlenir. Wax-up, bir rehber aracılığıyla radyolojik değerlendirme ve cerrahi işlem için diş pozisyonunu aktarmak amacıyla kullanılır. İmplantın cerrahi yerleşimi, protez açısından yönlendirilmiş bir tedavi planı ile belirlenmelidir. Böylece, implant yerleşimi için düşünülen bölgedeki kemiğin miktarı ve implant yerleşimi 3ncesi veya cerrahi sırasında greft konulmasına gerek olup olmadığı da belirlenmiş olur. Protezle yönlendirilen bu tedavi planı, cerrahın implantı restorasyona göre doğru konumlandırmasına ve cerrahi sırasında karşılaşılabilecek sınırlılıkları belirlenmesine olanak tanır.Protetik yönlendirmeli tedavi planı son derece önemli olmasına rağmen, hastanın olarak cerrahi bir aşama içeren implant tedavisine uygunluğunun değerlendirilmesi de önemlidir.

Misyonumuz

Koruyucu dişhekimliği hizmetini artırmak. Sürekli egitim,ölçme ve iyileştirme yöntemlerini kullanarak devamlı gelişmeyi ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve işletim sistemi olmalıdır. Hastalara her türlü yenilik teknolojik gelişmelerden faydalanma imkanı sunulmalıdır.Ayrıca meslek ilke ve ahlakına bağlı, dürüst ve güvenilir tanı ve tedavi hizmeti sunulmalıdır.

Vizyonumuz

Kliğimizde hizmet kalitesinin sürekliliği ve koşulsuz hasta memnuniyeti ön koşuldur. Hizmet kalitesini sağlamak için diş hekimliğinde kanıtlanmış tüm teknolojileri kullanmaktayız. İnsan sağlığı için olmazsa olmazlardan olan sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları dikkatli uygulanmaktadır. İnsan ilişkilerinde sıcaklık,samimiyet ve güvenin korunduğu güler yüzlü ve çağdaş hizmet anlayışı sürdürülmektedir.

Not: Bu web sitesi Dental İmplantlar ve İmplant destekli üst protez restorasyonları hakkında temel bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır.